2500 години от основаването на Анхиало

 

     Символично честване на Поморийския плаж, юбилей -2500 години от основаването на Анхиало от йониците през IV В Пр. Хр.
     Понеже е трудно да се намери точна и достоверна информация ние се придържаме към информацията която имаме.
Първото известие датира от Скилакс (430 г.пр.н.ера), който при изброяването на градовете, основани от гърците, споменава и Анхиало.
     focus-radio.net
     pomorietown.wordpress.com
     pomoriebg.net

     За първи път на Черноморският бряг, Сдружение за исторически реставрации Скития Минор пресъздаде чрез кратка фотосесия йонийското пристигане на древният Понтийски бряг.
     Фотосесия е част от популяризирането на археологическите находки открити по време реализирането на водният цикъл на град Поморие и официалното откриване на проекта "Развитие на културното наследство на община Поморие - 2500 г. Анхиало, 2000 г. Улпия Анхиалеон".

 


     Постарали сме се да не включваме в оборудването си арментария използвана през по-късния Еленистически период, а само такава характерна за Архаическия и Класическо Гръцкия исторически период. Възстановчици представящи тракийски и гръцки воини, рамо до рамо участваха на древния анхиалски бряг, като най-вероятно и в древността тези два народа са имали съвместни активности свързани с военни дейсвия.
     Как е станало така, че йонийците от онзи далечен исторически период са решили да инвестират своето време, труд и всичко най-ценно като пари и злато, за да основат тази елинска колония на този понтийски бряг?
     За начина на основаването на гръцките колонии е писано много и само трябва да подчертаем, че това не е ставало чрез десант, а този процес е продължавал със столетия проучвания и подготовка. Най-вероятно повече от две, три или четири поколения на тракийски понтийски народи и търговци представители на ахейски, йонийски, дорийски и други народи са търгували и са се познавали, като бащи, синове, внуци и правнуци са си партнирали и са създавали династични съюзи преди да се стигне до пристигането на първите колонизатори.
    Траките ние не ги разглеждаме като племена, а като различни народи, понеже племенният начин на съжителство е характерно за номадските и неуседнали групи от хора.
     В по-горе посочените линкове може да се прочете, че в първите десетилетия и най-вероятно първото столетие от своето основаване, Аполония Понтика не е имала нужният ресурс, човешки и материален, за да си позволи да основе нова колония. Дали това не е била част от новата изселническа вълна от бежанци след кървавото потушаване на Йонийското въстание (499-494 г. пр. Хр), когато персийците ограбили, опожарили и опустошили Милетус града майка на Аполония Понтика?

     Аполония Понтика най-вероятно е създадена в годините около и малко след 611-610 г. пр. Хр. Имайки предвид информацията, че според Скимнос –гръцки писател от о-в Хиос, Аполония Понтика е основана “петдесет години преди раждането на Кир” Кир е известен персийски цар. Това прави 611 пр. Хр. Но същевременно Римския оратор от III в. сл. Хр. Елиян wikipedia.org твърди, че ойкиста /създател на законите и държавната структурна система/ на Аполония Понтика бил известния философ-материалист милитянина Анаксимандър, wikipedia.org а той е роден в 610 г. пр. Хр. Това означава, че той е бил в бебешка възраст през 611 и би било невъзможно да е Ойкис на Аполония на тази възраст.
“Политията” на Аристотел обяснява колко важно е да се спазва изискването новите полиси да се създават само с преселници от един полис-майка.
wikipedia.org
     Великия философ Аристотел казва, че при основаването на Аполония Понтика това изискване не било спазено и възникнали сериозни граждански размирици. Действително някои антични автори съобщават, че освен милитяни в преселническата група са участвали и граждани на Фокея.
     Имало три основни извиквания определяни от общогръцкото светилище в Делфи от жрицата Пития.
     Първите две са групата заселници не трябвало да бъде по-малка от 800 души и не по-голяма от 3000 души. Третото изискване спазвано особено строго било преселниците да бъдат от един полис. Изключение са провели много рядко и само в краен случаи.
     Сведенията, че в създаването на Аполония Понтика участват не само гаждани на Милетус, но и на Фокея, показва, че милитяни не са успели да съберат изискуемата от Пития минимална квота от 800 души.
wikipedia.org
     Затова и поради някаква политическа причина неизвестна за нас Питя е направила рядко правено изключение “минималната квота” да се допълни с граждани от друг трад.
     Броят на заселниците на Аполония не е бил повече от между 800-1000 души. Това ни навежда на мисълта, че броят на мъже с професионални умения в боя са били не повече от 200 хоплити и още стотина души способни да носят оръжие.

     Заповядайте да гледате видео на Д-р Елена Стойнова, която изнесе интересна музикална лекция посветена на антична китара, в която накратко тя разказа за своето теоретично изследване и опит за изработване на инструмент и музикална демонстрация.  Д-р Елена Стойнова: elenikitar.eu