ЛЕГИОНА  - ВОЕННАТА МАШИНА на РИМ

ВОЕННАТА МАШИНА на РИМ

  СТРУКТУРА И ЙЕРАРХИЯ НА РИМСКАТА АРМИЯ

Цитиран източник:

Олег Александров

ЕТНИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪСТАВ

НА РИМСКАТА АРМИЯ

Доцент Олег Александров