Античен Фестивал Томис

- 25-27 август 2017 -

     Това участие за нас бе 5-то успешно участие в Констанца Румъния за античният фестивал Tomis Ancient Festival, който се проведе на 25 - 27 Август 2017.
     Това е една висока трибуна, на която ние имахме шанс отново да представим България, като горди наследници на нашата антична история.
     Имахме удоволствието да се потопим в Живата Нумизматика. Направихме наша реконструкция на Дисциплината (DISCIPLINA) по сестерция на Адриан.
     Реконструкцията ни по друга монета - Иператора пред войните изпълнява ADLOCVT COHORS или обръщение пред кохортите. Това е един от най-добрите реверси от този тип, като иконография и ансамбъл.

     Сестерцията е на Император Галба.

http://stiri.tvr.ro