Natale di ROMA

- 17 април 2011 -

      Natale di Roma - Romae Dies Natalis - всяка различна година се датира и по римският календар.
      Всяка година Gruppo Storico Romano организира едно от най-авторитетните историческо-фестивално събитие, посветено на рожденият ден на Рим и европейската античност.
     Това е традиционен празник на който са поканени да участват групи от цяла Европа.
    Условие на домакините-организатори е участниците да имат съответната подготовка и оборудване свързано с римската история и античната европейска култура.
     Това е фестивал, чрез който се отпразнува основаването на Рим, като една от най-атрактивните части е триумфалният марш и дефилиране на участниците по Via dei Fori Imperiali.
     Чрез прякото си участие в празничният ден, клубовете представят по възможно най-достоверен начин римските легиони, гладиатори, траки, даки и всички други племена които са попаднали под влиянието на римската култура, живеейки в границите на римската империя.
     Общият строй на легионите и цивилните антични граждани е много впечатляващ, като броят на участниците строени на Циркус Максимус  надхвърля 3000 души!
      Всеки клуб и легион марширува начело с щандартите си и клубни знамена.