Античен фестивал Никополис ад Нестум

- 2 ноември 2013 -

     За първа година в община Гърмен  се проведе Античен фестивал Никополис ад Нестум 02 ноември 2013.
      Очертава се този фестивал да се превърне в традиционно ежегодно събитие и ние получихме покана за участие в първото провеждане на този фестивал. Това е фестивал където нашият клуб  демонстрира военно дело, оборудване и техника, както бит и занаяти на римляни военни и цивилни граждани.Поканата към нашият клуб е показател, че усилията които положихме за качествени римски реенактинг изяви не са били напразни и сме оценени високо от организаторите.

     Ето и малко интересна история свързана със създаването на това антично римско селище от основателя на IIII-ти Скитски легион Mark Antony
Светла Петрова
      Според историческата реконструкция нафактите, които Д. Ботева привежда и обстойно анализира, градът на р. Места е създа-ден от Марк Антоний, за да отбележи двойната му победа над армията на Марк Брут и Гай Касий през есента на 42 г. пр. Хр. край Филипи.
      Актуалното основаване на градаи даване на името Никополис вероятно става през 32 гр. пр. Хр. и се свързва с честването на Десетилетието от победата на Марк Антоний (Ботева 2007, 187-196 и цит. лит.)
Преименуването на съществуващото по-старо тракийско селище с определена стратегическа роля в района играе важна роля в т. нар. „пропагандна война“ между Марк Антоний и Октавиан Август. Логично е създаването на Никополис в чест на по-бедата над Брут и Касий да е на това място, тъй като разстоянието от него до мястото на битката (край Филипи) е 60-тина километра, а още в античността съществува пътят, който свързва селището при р. Места през планината Боздаг (нар. още Драмски Боздаг, на гръцки – Φαλακρ̀о ’όρος) с долината на Драма, с Неаполис (Кавала), с другите селища на Егейския бряг и с о. Тасос.