ЛЕГИОНЕРСКИ КОМАНДИ и ФОРМАЦИИ

Легионерски команди в стоя

     Заповеди в Римският легионерски строй
Mandata captate - слушай заповедите /внимание/
Silentium /силенциум/ - Тишина
MILITES AD ARMA - Войници, на оръжие
AD SIGNA - строй се под знамената
AD SIGNA (IN COLUMNA) строй се в колона
AS SIGNA SECUTE-следвайте знамето
DEXTRORSUM VERTI-TE - Надясно.
SINISTRORSUM VERTI-TE - Наляво.
DUOS ORDINES FACI-TE - Строй се в два реда. Войниците, които са се преброили като втори правят крачка назад, а след това и надясно. След това целият строй се равнява спрямо сигнифера.
1,2,3 COLUMNA FACI-TE – в … колона строй се
1,2,3 ORDINEM FACI-TE - Строй се в един ред. Лег. които са се пребр. като № 2 правят ед. крачка наляво, а след това е крачка напред и се приравняват спрямо войниците в първа линия.
SIMPLICEM ORDINEM FACI-TE в единичен обикновен ред
Numerationem UNUS DUO CLAMA-TE
Transforma /трансформа/ - кръгом
CONSISTI-TE - стой
AS SIGNA SECUTE! - следвай знамето
AD SIGNA DISCEDE-RE - излез от строя
MILITES INTENTE - мирно
SCUTUM PORTATE-вдигни щита
SCUTA DOR-SUM - Пусни щита на земята.
или DECUMBERE SCUTA - oстави щитове
PROGREDI-TE - ходом марш IN DIRECTUM
Или Move /мове/ - движи се.
Accelera - по-бързо.
Cursor festina /курсор фестина/ - бегом.
Ordenem servate - дръж позицията, спазвай строя
extendi (ad dextram/senestram) - разгъни строя надясно, наляво
longae (ad dextram/senestram) - разгъни строя надясно, наляво
MILITES, LIBERITE- свободно, напусни строя.
GLADIUS STRINGE - извади меча
GLADIOS RECONDI-TE - прибери меч
GLADIUS PRESENTA-TE - Извади меча.
GLADIOS SALUTA-TE - отдай чест с меча
SALUTA-TE - За почест. Когато са с пилуми
SIC (SIC SERTE) – тъй вярно (слушам)
MILITES CLAMA-TE - приканват се за лег. лозунги
Ordate /ордате/ - изпълнявай.

OTIOSE - Свободно

Duos, tres… pasos PROGREDI-TE, или extendi

     В боен ред
Accelera - по-бързо
Tarda /тарда/ - по-бавно. Моve tarda - движи се по-бавно.
Recedite /рецедите/ - назад /за оттегляне/.
LINEA! - дръж строя
Ordenem servate - дръж позицията, спазвай строя
TESTUDO - формирай костенурка
TESTUDO DECUMBERE - разформирай костенурка
Ad cuneum /ад кунеум/ - в боен 'клин'.
Orb Forma - в кръг
Formación anti - caballería
Pila iace /пила яце/ - хвърли пилума
Pila IN TERRA - Постави копието на замята
Pila portate et terra - вдигни копието от замята
PARATE - настъпвай
PORRO – на бой (бий се)
Ave, senator /imperator! Salve, optio/centurion!


     Това е фото сесия, която имах желание да направя отдавна! Тук представям изпълнения на команди изпълнявани в римска легионерска формация. До това решение стигнах след като натрупал 5 години опит като а Центурион в Legio IIII SCYTHICA. Разбира се, че аз съм съобразил моите идеи с легионерските стойки във формация, с това, което съм виждал във водещите западноевропейски клубове. С този PDF файл Надявам се да се подобрят теоретични знания в подготовката на нашите легионери. За фото сесията командите бяха изпълнени от армейски офицер... Аз подбрах оборудване, което се отнася до първото четвърт на първия век от н.е.:

 auxiliary Sagittarii commands

 

 

 ФОРМАЦИИ

Testudo

 

Orb Forma

 

Cuneum

 

 

Formación anti-caballería