РИМСКИ ОФИЦЕРИ

 

 

Tribunus and Legatus

 

 

 

 

 

Centurio

 

 

Aquilifer

 

 

Optio

 

 

Beneficiarius, Imagnifer, Signifer, Vexillarius

 

 

Cornicen

 

 

Fasces - Lictor

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     В живописно място източно от Неапол в облата CAMPANIA са намира Абатство Goleto, манастира L'Abbazia di San Guglielmo. В запазената кула Febronia са вградени няколко големи каменни блока, които най-вероятно в античността са били част от споменателен монумент, мавзолей на центуриона Marcus Marcellus Pacius от Legio IIII Scythica. Солидните каменни блокове от центурионският мавзолей с богата украса характерна за римският период са използване през възраждането за да се укрепи манастира срещу бандитските набези по това време.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………