Дейността на клубът ни е насочена към реставриране на събития от нашата древна история на античността, пресъздавайки събития отнасящи се към предримския период и ерата на римската империя. Популяризиране на военното дело и културният живот по нашите земи и времето на римско доминиране.

    През месец септември 2010 г. в град Добрич бе създаден клуб за антични исторически възстановки "Сдружение ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ - СКИТИЯ МИНОР - IV ЛЕГИОН СКИТИКА", по името на историческият Legio IIII Scythica станувал и воювал през 1 в. от н. е. на територията на римската провинция Скития Минор (днешна Добруджа).
     Ние се стараем с нашите активности да се доближим максимално близко до начина, по който са живели хората по нашите земи в античността.
     От материалите публикувани в нашия сайт ще се убедите, че това наше хоби е изключително атрактивно и се харесва много от нашите сънародници в малките и големи градове на България и Европа, където сме били канени, за да вземем участие.
     Оборудването ни е автентично и отговоря на най-високите критерии за достоверност.
     Ние сме отворени за нови приятелства от България и от чужбина в името на популяризирането на нашата обща антична Европейска история.