Международен античен фестивал

"Никополис ад Нестум: Историята оживява"

- 1 ноември 2013 -

1-ви Ноември 2013. Международен античен фестивал "Никополис ад Нестум: Историята оживява".

     В Νικόπολις πρὸς Νέστον, днешно село Гърмен, сдружение за Исторически Реставрации Скития Минор направи за първи път в България -кратка фотосесия, посветена на нашата тракийско елинска древна история.
      Разполагахме само с час, за да се екипираме и да заснемем представянето ни и веднага след това преоборудване за основната част на фестивала. Бяхме решили да се възползваме от поканата и да пресъздадем несамо римски легион, но и част от историята, даваща ни право да сме горди наследници на една от най-стойностните цивилизации, идваща от дълбоката древност на антична Европа.

      Боговете от древния Олимп бяха на наша страна и ноемврийското време бе божествено, топло и слънчево.
     Накратко, информацията до която имаме достъп за това място, което води своето съществуване още от Архаическия период : Светла Петрова
     Според изследователи името на реката има тракийски произход, с основна форма Νέστος. С този термин траките означавали бучаща и шумна река (Георгиев 1977, 248-249).
     През предримската епоха тук се установяват тракийски племена с богата култура.
     Още от архаичната епоха поречието на Средна Места е в тесни връзки, предвид географската си обусловеност, с Егейското крайбрежие, островите Тасос и Самотраки.
     Находките от района показват, че във втората половина на І в. пр. Хр. – І в. сл. Хр. тук вече е съществувало тракийско селище от полисен тип.
    Някои автори предполагат, че първоначалното име на античното селище е било Александрополис, получено от Александър Велики по време на неговия поход към вътрешността на Тракия през 334 г. пр. Хр. (Тодоров 1940-41, 101-108; Ваклинов 2002, 50-54).Следователно, Траян не създава града на ново, а го преосновава.
     А това е видео от нашата кратка фотосесия.