Great people from the past: The Roman Empire

National Geographic Society

     Това е според мен една от най-интересните и образователни карти на римската империя издадена от National Geographic, обхващаща няколко знакови исторически периода. Текстовите на английски са синтезирани и отбелязват важни моменти и детайли от римската история. Знакови битки и събития са отразени и по-подробно на отделни по малки карти по-долу. Може би това е картата, в която аз съм видял най-ясно и отчетливо отбелязаните важни римски пътища, провинции и легионерски бази. Картата е създадена преди над 18 години, но аз по-добра и изчерпателна до сега не съм виждал! За моя радост списанието и картата ми бяха подарени от приятел и до сега аз я поглеждам за да се консултирам относно Императори властващи по-различни години или за други детайли които човек не може да запомни а и не е и нужно. Картата виси на моята стена вече 18 години и ми се наложи да я.. реставрирам леко. Така, че качеството на сканираният обект не е от най-качествените, но аз така и не можах да намеря от къде да я изтегля от интернет пространството.

     Споделям я със симпатизантите на нашият клуб за да могат и те да я разгледат и да се ползват от полезната информация изобразена на нея.

Радостин Колчев