АНТИЧНИ ЕЛИНСКИ ВОЕННИ КОМАНДИ

Военни строеви и бойни команди на старогръцки език

 

EPI DORY KLINATE – Епи дору клинате Надясно (към копието) KLINE -за едно лице.
EP’ ASPIDA KLINATE – Еп аспида клинате Наляво (към щита) KLINE - за едно лице.
TA DORATA EPI TON DEXION OMON E-HIN - Та дората епитон дексон омон е-хин - Копието на рамо
TA DORATA E-IS PRO-VOLIN KATHENTAS - Та дората ей-с про-волин кадентас - Копието за нападение притиснато до хълбока
EPI DORY-Епи дору - Вдигни копието
PROSOCHIi – Просохи - Внимание
AKi-Ni-TOS - Аки-ни-тос - Стой
METAVOLLI – Метаволли - Кръгом
EKTAACHIS – Ектахис - В боен строй
EPI-DROMI - Епи дроми - Нападение, атака
ANA-KLI-SIS - Ана-кли-сис - Отстъпление
PIK-NO-SIS - Пик-но-сис - Прегрупиране в плътен строй
FILAXIS – Филаксис - Щиовете за отбрана
SYN ASPID-OO' - Сун аспидо-о - Заключи щитовете
DIASTIMA - Диастима - Разтояние
PROAGETE – Проагете - Напред
SIOPSITE – Сиопсите - Тишина внимание

 

Милитаристични - бойни декламирания в строя

Athina Itonia - Атина Итония - Храбрата Атина!
Zevs Sotir Niki - Зевс сотир Ники- Зевс е спасителя на Найки!
Sin Athini Cheira kini – Син Атини, хейра кини - Подкрени от Атина, напред с оръжие!

     Базови - Елински милитаристични команди от античността, съставени за ползване от Сдружение за експериментална археология и исторически реставрации - Скития Минор.