Rimski dani u Vinkovcima - Римски Дни във Винковци

- 30 Май /04 Юни 2019 -

     Сдружение за исторически реконструкции Сития Минор, получи официалната покана да осъществим заедно с домакините от гр. Винковци Хърватия - Rimski dani u Vinkovcima - Roman days in Vinkovci. Хърватския фестивал е свързан и посветен на късно античната история на града.
     Там заедно с нашето клубно участие се проведе късно римски античен фестивал посветен на 4-век от новата ера.Нашият клуб бе натоварен със задачата да представи своите късно римски войни и противниците им характерни за този исторически период -Готите. По време на това събитие нашият клуб представи бит и облекло, военно дело и оборудване от късно античния римски период. За първи път във Vinkovci бе показана коректно и качествено оборудвана група за този късен римски период!

VIDEO

 

     Използвайки възможностите на това събитие ние се възползвахме от ситуацията и резлизирахме една наша стара мечта да пресъздам някои от толкова популярните и познати на нумизматите реверси от късно античните монети чрез ЖИВАТА НУМИЗМАТИКА.Това се случи на бързо в антракта между нашите изяви. Действахме по памет и импровизирахме . Разбира се за пресъздаване на 1:1 с реверсите трябва внимателна подготовка и много старание за което ние нямахме достатъчно време.

 

 

Това е от реверса на aureus от Procopius. REPARATIO FEL TEMP,

Procopius standing facing, holding labarum and resting hand on shield. Mintmark CONS.

 

 

Small Copper Coin from Delmatius. GLORIA EXERCITVS,

two soldiers holding spears and shields with one standard -labarum between them. Mintmark:S CONS

 


Small Copper Coin from Valentinianus- GLORIA RO-MANORVM,

Emperor in military dress, walking right, head left, holding labarum,

dragging captive behind him. Right field: A. Mintmark:Г SIS

 


Този колаж е от на фолис от Constantius FEL TEMP REPARATIO,

emperor bare headed and in military dress standing, holding labarum in his right hand,

resting left hand on shield, two bound captives in Phrygian helmets kneeling, facing each other before him. Mintmark RB