ΑΓΧΙΑΛΟΣ  -2015

Αγχίαλος Анхиало 01.08.2015

 

     1 Август 2015. Официалното откриване на проекта - Развитие на културното наследство на община Поморие -2500г. Анхиало, 2000г. Улпия Анхиалеон.
    За първи път по нашето Българско Черноморие в центъра на Поморие, се проведе античеният фестивал за популяризиране на археологическите находки открити по време на реализирането на водният цикъл на града.
     Сдружение за исторически реконструкции – Сития Минор, получи официалната покана да осъществим заедно с домакините от Историческия музей това честване.

     Много добре художествено оформена корица с два диска носещи отлично подредени снимки и видео от нашето фестивално участие в Поморие!


     Прекрасна работа е свършил екипа на Историческият музей в Поморие! Професионално изпълнение на ниво! Ето така трябва да се работи дори и с ограничен бюджет. Това е пример за другите.. който с милиони Евро бюджети не можаха да направят нещо прилично..

gramofona.com
viapontika.com
burgasnews.com