Great people from the past: The Roman Empire

National Geographic Society

     Това е според мен една от най-интересните и образователни карти на римската империя издадена от National Geographic, обхващаща няколко знакови исторически периода.

Прочети още: антична карта

ИСТОРИЯ на МАЛКА СКИТИЯ

     297 г. Диоклециан формира нова римска провинция Малка Скития.

.................................................................................
Античност

     Най-старото уседнало население, доказано от археологията, тук е от късния неолит. Древните обитатели на Добруджа са тези създали първото обработено злато в Европа, намерено във Варненския халколитен некропол. Те са съградили знаковото за европейската култура селище, открито на острова в Дуранкулашката лагуна. По-късно с тях се смесват северни конни народи и образуват етноса на траките, от когото Добруджа обитават предимно гетските племена. По времето на гръцката колонизация VI-ти век пр. Хр. гърците установяват опорни пунктове по крайбрежието на Черно море и основават тук колонии, най-значими сред които на север от Одесос (Варна) са: Дионисиопол (Балчик), Калиакра и Томи (Констанца). През V-ти век пр. Хр. в областта навлизат скити, а след тях сармати, кимерийци и келти, в 513 пр.н.е. оттук минават походите на персите срещу Скития. След овладяването на Добруджа от скитите тя става известна като Малка Скития (Μικρά Σκυθία, Scythia Minor). В античността тези земи са част от най-значимата тракийска държава - Одриското царство, а през I-ви век пр. Хр. са завладени от римляните (които ги включват в провинция Мизия, а след разделянето ѝ — Долна Мизия и Малка Скития) като част от Римската империя, по-късно в източния ѝ дял, наричан още Византия.

wikipedia
.................................................................................

Прочети още:  история на Малка Скития

ИСТОРИЯ на LEGIO IIII SCYTHICA

Marc Antony (Museum of fine art, Budapest)     LEG IV Scythica формиран от Марк Антоний през 42 BC за война срещу партите. Символ: Козирог.
Четвърти скитски легион /Legio IIII Scytithica/ или по стария legio IIII Sorana участвал във военния контингент на Марк Лициний Крас, който през 29 - 28 г. пр. н. е. започнал своята офанзива от Македония на изток - североизток.  Именно заради успешните си военни операции срещу племената по Долни Дунав (и то точно в територията на дн. Добруджа) получава и епитета Скитски. По това време легионът е все още на постоянен лагер в провинция Македония.

 

 

 

Прочети още: история на Legio IIII Scythica